You are currently viewing เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม

อย่างที่เรารู้กันดีว่าประเทศไทยนั้นมีประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันนั้นมากมายเลยทีเดียว จึงทำให้เกิดการเติบโตทางด้านธุรกิจหรืออาจจะเป็นการขยายอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นว่าเป็นการพัฒนา เทคโนโลยี ทำให้เกิดมีการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น อาจจะทำให้ในอนาคตเกิดการทรัพยากรลดน้อยลง และยังเป็นปัญหาให้แก่ธรรมชาติแต่ยังทำให้เกิดมลพิษเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนี้

ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ ที่เกิดเพิ่มจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้มนุษย์นั้นคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อทำให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตหรืออาจจะเป็นการที่มนุษย์อยากได้ซึ่งอาจจะทำให้ธรรมชาตินั้นมีผลกระทบ ยกตัวอย่างเช่น การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางลงในแม่น้ำลำคลอง ซึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำนั้นถูกทำลาย แล้วยังมีสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติโดยของมันเอง ไม่ว่าจะเป็นการเกิดลมพายุที่ทำให้ต้นไม้แล้วล้มตาย หรืออาจจะเกิดจากไฟไหม้ป่าซึ่งทำให้สภาพอากาศเป็นอันตรายต่อมนุษย์

เทคโนโลยี บำบัดน้ำเสีย

เป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้น้ำที่เน่าเสียนั้นจะเป็นน้ำที่ปกติ มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย เกิดจากมนุษย์ทิ้งขยะไม่เป็นที่ หรืออาจเกิดจากอุตสาหกรรมที่ทิ้งน้ำลงแม่น้ำลำคอ จึงทำให้น้ำเชื้อโรคเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นให้ประชาชนในละแวกนั้น จึงได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถดูดสิ่งสกปรกออกจากน้ำ กระบวนการเก็บเพิ่มไฮโดรเจนเปอร์ออกไซลงไปในน้ำ เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาที่มีประโยชน์อย่างไร

บำบัดมลพิษทางอากาศ

มีหลายสาเหตุที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ในประเทศไทยนี้บอกเลยว่ามีรถยนต์มากมาย ซึ่งมันทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ หรืออาจจะเกิดจากควันไฟต่างๆจากโรงงาน ยังมีเกิดจากฝุ่นละอองที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ บริเวณสถานที่โรงงานที่มีฝุ่นละออง เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ โรงงานเกี่ยวกับหิน เผาถ่าน หรืออาจจะเป็นการเผาศพจากเมรุ ปัจจุบันมีการทดลองเทคโนโลยีบำบัดมลพิษทางอากาศ ที่เป็นเครื่องปล่อยสารเจือปนออกจากอากาศ ที่เราเข้าใจแต่ว่าเครื่องดับจับฝุ่นละออง