เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม

อย่างที่เรารู้กันดีว่าประเทศไทยนั้นมีประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันนั้นมากมายเลยทีเดียว จึงทำให้เกิดการเติบโตทางด้านธุรกิจหรืออาจจะเป็นการขยายอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นว่าเป็นการพัฒนา เทคโนโลยี ทำให้เกิดมีการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น อาจจะทำให้ในอนาคตเกิดการทรัพยากรลดน้อยลง และยังเป็นปัญหาให้แก่ธรรมชาติแต่ยังทำให้เกิดมลพิษเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนี้ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ ที่เกิดเพิ่มจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้มนุษย์นั้นคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อทำให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตหรืออาจจะเป็นการที่มนุษย์อยากได้ซึ่งอาจจะทำให้ธรรมชาตินั้นมีผลกระทบ ยกตัวอย่างเช่น การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางลงในแม่น้ำลำคลอง ซึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำนั้นถูกทำลาย แล้วยังมีสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติโดยของมันเอง ไม่ว่าจะเป็นการเกิดลมพายุที่ทำให้ต้นไม้แล้วล้มตาย หรืออาจจะเกิดจากไฟไหม้ป่าซึ่งทำให้สภาพอากาศเป็นอันตรายต่อมนุษย์ เทคโนโลยี บำบัดน้ำเสีย เป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้น้ำที่เน่าเสียนั้นจะเป็นน้ำที่ปกติ มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย เกิดจากมนุษย์ทิ้งขยะไม่เป็นที่ หรืออาจเกิดจากอุตสาหกรรมที่ทิ้งน้ำลงแม่น้ำลำคอ จึงทำให้น้ำเชื้อโรคเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นให้ประชาชนในละแวกนั้น จึงได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถดูดสิ่งสกปรกออกจากน้ำ กระบวนการเก็บเพิ่มไฮโดรเจนเปอร์ออกไซลงไปในน้ำ เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาที่มีประโยชน์อย่างไร บำบัดมลพิษทางอากาศ มีหลายสาเหตุที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ในประเทศไทยนี้บอกเลยว่ามีรถยนต์มากมาย ซึ่งมันทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ…

Continue Reading เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม